Присудок. Види присудків

March 27, 2021

Присудок

Присудок — це головний член речення, що виражає дію предмета, який названий підметом. Також, присудок — це головний член двоскладного речення. В таких реченнях присудок грамматично пов’язаний з підметом та відповідає на питання: що робить предмет?, що з ним відбувається?, робиться?, який він є?, хто він такий?, що він таке?

Присудок може набувати різних форм.

Простий присудок

 1. Дієслово в особовій формі

  Василь відчинив двері
  Завтра я напишу листа

 2. Дієслово у складеній формі майбутнього часу

  Завтра я буду читати книгу
  Ввечері буду дивитися фільм

 3. Дієслово у наказовій формі

  Хай знає, що так не треба робити

 4. Дієслово в умовній формі

  Ось так лежав би цілий день, нічого не роблячи

Складений присудок

Туду