Тире як розділовий знак

March 27, 2021

В українському правописі існує два різних види рисок — тире та дефіс. Але існує ще й третій символ, який використовують при наборі текстів — мінус.

Для порівняння, в одному рядку знаки тире, дефіс та мінус: ” — – − ”

Тире

Тире — це один із розділових знаків, що застосовується в письмі.

Тире є розділовим знаком, що вживається:

 • для позначення прямої мови
 • для позначення пауз
 • перед це (це є), оце, то, ось (це) значить

Але існує багато винятків

А тепер заглянемо до правопису.

У простому реченні

У простому реченні тире ставимо в таких позиціях.

 1. Між підметом та іменною частиною складеного присудка (як поширеною, так і непоширеною)

  Кит — ссавець
  П’ять і п’ять — десять
  Київ — столиця України

 2. Між підметом і присудком, коли один або обидва з цих членів речення виражені інфінітивом

  Життя прожити — не поле перейти (прислів’я)

 3. Перед словами це (це є), оце, то, ото, ось, (це) значить, які передують присудкові, вираженому іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова

  Жити мені без праці — значить не жити (Д. Павличко)